گروه صنعت و مدیریت ایرافا

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با هدف ارزشمند آموزش، پژوهش و مشاوره از سال ۱۳۷۸ تشکیل گردیده است و مهمترین وظیفه خود را بهسازی و نوسازی مدیریت، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازی مدیران ، کارشناسان و کارکنان واحد های تولیدی، خدماتی و بنگاههای تجاری کشور اعم از دولتی و خصوصی قرار داده و علاوه بر آن مسئولیت اجتماعی در تربیت و توانمند سازی دانشجویان و آحاد افراد جامعه از دانشگاه تا بازار کار و از بازار کار تا موفقیت در عرصه کسب و کار را نیز امری مهم و ضروری میداند.

مشاوره آنلاین کسب وکار

آموزش (حضوری،آنلاین)

مشاوره و پژوهش
مشاوره و پژوهش
مشاوره آنلاین کسب وکار
دوره های آموزشی مجازیدوره های آموزشی آنلایندوره های آموزشی حضوری

خاطرات

همکاران ما

نماد اعتماد الکترونیک