طیف های گروه صنعت و مدیریت ایرافا

برای دیدن تمامی گزینه ها روی طیف خود کلیک کنید
202آیتم

آموزش

1آیتم

پژوهش

2آیتم

مشاوره

ورود به اتاق شماره یک آموزش مجازی

کلاس شماره یک آنلاین

ورود به اتاق شماره دو آموزش مجازی

کلاس شماره دو آنلاین

پیشنهادات ما

بهترین پیشنهادات ما در این ماه برای شما

25% تخفیف

دوره های ICDL و کامپیوتر برای ثبت نامی های این دوره از کلاس ها

15% تخفیف

جهت ثبت نام در دوره های جامع شبکه

35% تخفیف

در این ماه برای شرکت در دوره های عکس برداری و فیلم برداری

لیست دوره ها

بازکردن همه | بستن همه
X