مشـاوره ، آمــــوزش ، پژوهـــش

گروه صنعت و مدیریت ایرافا

گروه صنعت و مديريت ايرافا با هدف ارزشمند آموزش، پژوهش و مشاوره از سال 1378 تشكيل گرديده است و مهمترين وظيفه خود را بهسازي و نوسازي مديريت، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازي مديران ، كارشناسان و كاركنان واحد هاي توليدي، خدماتي و بنگاههاي تجاري كشور اعم از دولتي و خصوصي قرار داده و علاوه بر آن مسئوليت اجتماعي در تربيت و توانمند سازي دانشجويان و آحاد افراد جامعه از دانشگاه تا بازار كار و از بازار كار تا موفقيت در عرصه كسب و كار را نيز امري مهم و ضروري میداند.

•    مشتری مداری و تلاش در جهت افزایش مستمر رضایت مشتریان
•    برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مجرب
•    توانایی ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه های مختلف مدیریتی، صنعتی،  تکنولوژیکی، اقتصادی و بازرگانی
•    تلاش در جهت استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارایه خدمات
•    استفاده از متدولوژی های جدید در آموزش، پژوهش و مشاوره
•    اهتمام و تلاش در انجام کار با حداکثر کیفیت
•    طراحی و ارایه محصولات جدید از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی  توسعه ای
•    اهتمام و تلاش در جهت کاهش قیمت و زمان انجام خدمات بدون لطمه زدن به کیفیت کار و رسالت گروه

 • ایرافا مشتری گراست و مهمترین هدف آن، افزایش رضایت مشتریان است
  •    ایرافا همواره به حفظ، ارتقاء و بالندگی فرهنگ سازمانی توجه داشته و تلاش همه جانبه ای در جهت ایجاد تمایز در محیط کار و فرهنگ سازمانی انجام می دهد
  •    خدمات با کیفیت، معرف هویت و وجاهت اجتماعی ایرافا است
  •    در ایرافا اندیشیدن به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرایندها، پذیرش عمومی داشته و ارزشهای ایرافا در وجود یکایک مدیران، کارکنان و همکاران نهادینه شده است

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با تکیه بر توانمندی و تخصص، کارشناسان، مشاوران و اعضاء هیات علمی خود، به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مشاوره و آموزش مدیریتی، صنعتی و تکنولوژیکی در کشور، خدمات خود را در سه زمینه اصلی آموزش، پژوهش و مشاوره ارایه می کند.
این گروه با هفت شرکت و کانون زیر مجموعه خود به عنوان یک کلینیک مدیریتی و صنعتی، کلیه خدمات مورد نیاز سازمانها، بنگاه های تجاری، خدماتی، تولیدی، بازرگانی و اقتصادی را در سراسر کشور ارایه می نماید.

 • برگزیده شهر شیراز ( منتخب شورای شهر)،1395
 • جایزه هشتمین مجمع زنان کسب و کار در کشور­های اسلامی جمهوری اوگاندا،1394
 • جایزه اولین نمایشگاه منطقه­ای همکاری زنان در توسعه کارآفرینی زنان و خانواده، 1393
 • برگزیده روز جهانی غذا 1393 (برند برتر موسسات آموزشی)
 • برگزیده روز جهانی غذا 1392 (موسسات آموزشی پژوهشی)
 • تقدیر در اولین جایزه ملی مشاوران مدیریت ایران در سال 1392
 • برگزیده اولین نمایشگاه منطقه­ای همکاری زنان در توسعه پایدار،دفتر خانواده و امور زنان
 • برگزیده روز جهانی غذا 1391 (موسسات آموزشی پژوهشی)
 • داور برگزیده کمیته علمی و فنی جشنواره هفتم امتنان از کارآفرینان برتر سال 1391
 • واحد نمونه خدمات فنی مهندسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت سال 1391
 • واحد نمونه استانی در نخستین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی بین المللی برند برتر،کیفیت برتر سال 1391
 • برگزیده سخنرانان سمینار نقش زنان در SMEها در کشور آلمان ، 1390
 • عضو تیم اعزام تجارت به جمهوری فدرال آلمان برای پیوستن به سمینار جمهوری اسلامی سفیر ایران در آلمان، 1390
 • کمیته فنی و علمی ششمین جشنواره امتنان از کارآفرین ، 1390
 • برگزیده ملی جشنواره برند برتر در سال 1390
 • برگزیده روز صنعت و معدن سال 1390
 • برگزیده روز جهانی غذا 1390 (موسسات آموزشی پژوهشی)
 • واحد نمونه فنی و مهندسی مشاوره صنعت و معدن در سال 1390
 • واحد برگزيده كشوري در تهيه سند توسعه اشتغال و سرمايه گذاري سال 1390
 • آموزشی پژوهشی)
 • واحد نمونه مشاوره و پژوهش در ششمین نمایشگاه بین المللی بازار گردشگری خاورمیانه در استان فارس 1390
 • داور کمیته فنی و علمی پنجمین جشنواره امتنان از کارآفرین 1389
 • برگزیده روز جهانی غذا 1389 (موسسات
 • برگزیده کمیته داوری جشنواره کارآفرینی 1389
 • برگزيده ملي موسسات آموزش كارآفريني 1389
 • داور برگزیده کمیته علمی و فنی جشنواره پنجم امتنان از کارآفرینان برتر سال 1389
 • برگزیده روز جهانی غذا 1388 (موسسات آموزشی پژوهشی)
 • برگزیده جشنواره ملی زنان نام­آور و نوآور و کارآفرین 1387
 • دارنده تندیس انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی 1387
 • مشاور مدیریت برگزیده اولین جشنواره تولید­کننده جوان ایران سال 1386
 • كارآفرين برتر سال فارس در بخش خدمات ، 1386
 • واحد برتر دستاوردهای پژوهشی سازمان صنایع و معادن سال 1386
 • برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر استان ، 1386
 • واحد نمونه فني و مهندسي مشاوره اي صنعت و معدن سال 1386
 • مدیر جوان برگزیده روز مهندس ،سال 1385
 • واحد نمونه انجمن مهندسان مشاور سال 1385
 • برگزيده جشنواره ملي مديران جوان در سال 1385
 • برگزيده روز مهندس در سال 1384
 • مشاور برتر شرکت نوسازی صنایع ایران (تابع سازمان گسترش و نوسازی سراسر کشور) از سال 1380
 • واحد برتر تدوین استاندارد های ملی
 • دارنده تندیس شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
 • دارنده تندیس سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی فارس
 • کانون ملی مراکز مشاوره کارافرینی (عضو هیات مدیره)
 • انجمن صنفی مراکز مشاوره کارافرینی استان فارس ( رئیس هیات مدیره)
 • انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • تشکل صادراتی خدمات فنی مهندسی فارس (عضو هیات مدیره )
 • انجمن مهندسین مشاور فارس ( عضو هیات مدیره )
 • انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی فارس (نایب رئیس)
 • خانه صنعت و معدن جوانان فارس ( نائب رئیس)
 • انجمن مديران صنايع فارس
 • رئیس شوراي بانوان بازرگان و کارآفرین فارس (سال 1389 تاکنون)
 • کانون زنان بازرگان و کارآفرین ایران (نائب رئیس )
 • عضو هیات رئیسه  اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی فارس
 • نظام صنفی رایانه ای استان فارس (عضو هیئت مدیره )
 • صندوق پژوهش و فناوری استان فارس
 • عضو حقوقی کمیته ی توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی
 • رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران
 • رئیس کمیته استاندارد­سازی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی فارس
 • رئیس کمیسیون سنجش فضای کسب و کار اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی فارس
 • مدیر اجرایی مراسم روز جهانی غذا (سال 1388 تاکنون )
 • مدیر اجرایی نمایشگاه توانمندیهای زنان کارآفرین استان فارس(اتاق بازرگانی سال 1390 تاکنون)
 • داور جشنواره کارآفرینی استان فارس (1388 تا 1390 )