درباره ما

درباره ما

گروه صنعت و مدیریت ایرافا

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با هدف ارزشمند آموزش، پژوهش و مشاوره از سال ۱۳۷۸ تشکیل گردیده است و مهمترین وظیفه خود را بهسازی و نوسازی مدیریت، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازی مدیران ، کارشناسان و کارکنان واحد های تولیدی، خدماتی و بنگاههای تجاری کشور اعم از دولتی و خصوصی قرار داده و علاوه بر آن مسئولیت اجتماعی در تربیت و توانمند سازی دانشجویان و آحاد افراد جامعه از دانشگاه تا بازار کار و از بازار کار تا موفقیت در عرصه کسب و کار را نیز امری مهم و ضروری میداند.

 • مشتری مداری و تلاش در جهت افزایش مستمر رضایت مشتریان
 • برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مجرب
 • توانایی ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه های مختلف مدیریتی، صنعتی، تکنولوژیکی، اقتصادی و بازرگانی
 • تلاش در جهت استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارایه خدمات
 • استفاده از متدولوژی های جدید در آموزش، پژوهش و مشاوره
 • اهتمام و تلاش در انجام کار با حداکثر کیفیت
 • طراحی و ارایه محصولات جدید از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی توسعه ای
 • اهتمام و تلاش در جهت کاهش قیمت و زمان انجام خدمات بدون لطمه زدن به کیفیت کار و رسالت گروه
۲۵+
سال تجربه مداوم

اعداد موفقیت

آمار و نتایج ما

۱۰۰۰۰+دانش آموخته
۱۷۰۰+ساعت آموزش آنلاین
۳۵۰۰+ساعت آموزش جضوری
۲۴۰۰+ساعت آموزش مجازی

همکاران

همکاران و مشتریان ما

توانایی های ما

توانمندی ها

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با تکیه بر توانمندی و تخصص، کارشناسان، مشاوران و اعضاء هیات علمی خود، به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مشاوره و آموزش مدیریتی، صنعتی و تکنولوژیکی در کشور، خدمات خود را در سه زمینه اصلی آموزش، پژوهش و مشاوره ارایه می کند.
این گروه با هفت شرکت و کانون زیر مجموعه خود به عنوان یک کلینیک مدیریتی و صنعتی، کلیه خدمات مورد نیاز سازمانها، بنگاه های تجاری، خدماتی، تولیدی، بازرگانی و اقتصادی را در سراسر کشور ارایه می نماید.
 • ایرافا مشتری گراست و مهمترین هدف آن، افزایش رضایت مشتریان است
 • ایرافا همواره به حفظ، ارتقاء و بالندگی فرهنگ سازمانی توجه داشته و تلاش همه جانبه ای در جهت ایجاد تمایز در محیط کار و فرهنگ سازمانی انجام می دهد
 • خدمات با کیفیت، معرف هویت و وجاهت اجتماعی ایرافا است
 • در ایرافا اندیشیدن به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرایندها، پذیرش عمومی داشته و ارزشهای ایرافا در وجود یکایک مدیران، کارکنان و همکاران نهادینه شده است