مشـاوره ، آمــــوزش ، پژوهـــش

گروه صنعت و مدیریت ایرافا

گروه صنعت و مديريت ايرافا با هدف ارزشمند آموزش، پژوهش و مشاوره از سال 1378 تشكيل گرديده است و مهمترين وظيفه خود را بهسازي و نوسازي مديريت، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازي مديران ، كارشناسان و كاركنان واحد هاي توليدي، خدماتي و بنگاههاي تجاري كشور اعم از دولتي و خصوصي قرار داده و علاوه بر آن مسئوليت اجتماعي در تربيت و توانمند سازي دانشجويان و آحاد افراد جامعه از دانشگاه تا بازار كار و از بازار كار تا موفقيت در عرصه كسب و كار را نيز امري مهم و ضروري میداند.

•    مشتری مداری و تلاش در جهت افزایش مستمر رضایت مشتریان
•    برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مجرب
•    توانایی ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه های مختلف مدیریتی، صنعتی،  تکنولوژیکی، اقتصادی و بازرگانی
•    تلاش در جهت استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارایه خدمات
•    استفاده از متدولوژی های جدید در آموزش، پژوهش و مشاوره
•    اهتمام و تلاش در انجام کار با حداکثر کیفیت
•    طراحی و ارایه محصولات جدید از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی  توسعه ای
•    اهتمام و تلاش در جهت کاهش قیمت و زمان انجام خدمات بدون لطمه زدن به کیفیت کار و رسالت گروه

  • ایرافا مشتری گراست و مهمترین هدف آن، افزایش رضایت مشتریان است
    •    ایرافا همواره به حفظ، ارتقاء و بالندگی فرهنگ سازمانی توجه داشته و تلاش همه جانبه ای در جهت ایجاد تمایز در محیط کار و فرهنگ سازمانی انجام می دهد
    •    خدمات با کیفیت، معرف هویت و وجاهت اجتماعی ایرافا است
    •    در ایرافا اندیشیدن به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرایندها، پذیرش عمومی داشته و ارزشهای ایرافا در وجود یکایک مدیران، کارکنان و همکاران نهادینه شده است

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با تکیه بر توانمندی و تخصص، کارشناسان، مشاوران و اعضاء هیات علمی خود، به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مشاوره و آموزش مدیریتی، صنعتی و تکنولوژیکی در کشور، خدمات خود را در سه زمینه اصلی آموزش، پژوهش و مشاوره ارایه می کند.
این گروه با هفت شرکت و کانون زیر مجموعه خود به عنوان یک کلینیک مدیریتی و صنعتی، کلیه خدمات مورد نیاز سازمانها، بنگاه های تجاری، خدماتی، تولیدی، بازرگانی و اقتصادی را در سراسر کشور ارایه می نماید.