مشـاوره ، آمــــوزش ، پژوهـــش

گروه صنعت و مدیریت ایرافا

تماس تلفنی

32357009 - 071

ایمیل

info@irafa.org

ارسال تیکت

پشتیبانی تیکتینگ

#️ ما را دقیق پیدا کن

آدرس : شیراز ، خیابان هفت تیر ، کوچه شماره 8 ، ساختمان ایرافا