مشـاوره ، آمــــوزش ، پژوهـــش

گروه صنعت و مدیریت ایرافا

برچسب: مدیریت

مطالب آموزشی

مادران کارآفرین

در شرایط امروز اقتصادی کشور موانع و مشکلات بسیار زیادی در مسیر اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان و مادران وجود دارد. به عبارت دیگر جایگاه

بیشتر بخوانید »