مشـاوره ، آمــــوزش ، پژوهـــش

گروه صنعت و مدیریت ایرافا

دوره HSE-MS

مشخصات دوره

مدت دوره : 16 ساعت
نوع برگزاری دوره : حضوری
روز های برگزاری :1و1402/06/2
گواهینامه : گواهینامه گروه ایرافا + گواهینامه بین المللی
این دوره دارای 16 امتیاز اداره کل استاندارد و 10 امتیاز اداره نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی می باشد

مخاطبین دوره

ﻣﺪﯾﺮان پروژه های ساختمانی و صنعتی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ صنایع و HSE
کارشناسان کنترل کیفیت و مسئولین فنی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و HSE
کلیه افراد علاقمندان به مبحث HSE

سرفصل دوره

-تعریف ایمنی
-آموزش ایمنی
-اصول ایمنی
-سیستم مدیریت ایمنی
-اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای
-هدف از خدمات بهداشت حرفه ای
-عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
-تعیین ضریب مخاطره
-طبقه بندی آلاینده های هوا
-لوزی شناسایی خطر
-خطر بهداشتی مواد شیمیایی
-قابلیت فعل و انفعال شیمیایی
-عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار
-گرما و استرس های گرمایی
-عوارض اختصاصی گرما
-ارتعاش
-سر و صدا
-معیارهای آسیب رسانی سر و صدا
-روش های کاهش اثرات آلودگی صوتی
-برق گرفتگی (آسیب های الکتریکی)
-صاعقه
-روشنایی محیط کار
-ارگونومی
-اصول استفاده از وسایل حفاظتی

مشخصات دوره

مدت دوره : 16 ساعت
نوع برگزاری دوره : حضوری
روز های برگزاری :1و1402/06/2
گواهینامه : گواهینامه گروه ایرافا + گواهینامه بین المللی
این دوره دارای 16 امتیاز اداره کل استاندارد و 10 امتیاز اداره نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی می باشد

مخاطبین دوره

ﻣﺪﯾﺮان پروژه های ساختمانی و صنعتی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ صنایع و HSE
کارشناسان کنترل کیفیت و مسئولین فنی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و HSE
کلیه افراد علاقمندان به مبحث HSE

سرفصل دوره

-تعریف ایمنی
-آموزش ایمنی
-اصول ایمنی
-سیستم مدیریت ایمنی
-اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای
-هدف از خدمات بهداشت حرفه ای
-عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
-تعیین ضریب مخاطره
-طبقه بندی آلاینده های هوا
-لوزی شناسایی خطر
-خطر بهداشتی مواد شیمیایی
-قابلیت فعل و انفعال شیمیایی
-عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار
-گرما و استرس های گرمایی
-عوارض اختصاصی گرما
-ارتعاش
-سر و صدا
-معیارهای آسیب رسانی سر و صدا
-روش های کاهش اثرات آلودگی صوتی
-برق گرفتگی (آسیب های الکتریکی)
-صاعقه
-روشنایی محیط کار
-ارگونومی
-اصول استفاده از وسایل حفاظتی

درباره دوره :

سیستم مدیریت HSE یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی بوده است، با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان، بطور یکپارچه و با همگرایی و چیدمان هم افزای نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزیهای دوره ای، ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناسی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت می گردد. HSE MS نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند؛ که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله‌ها نظامی واحد به نام HSE تشکیل شد. در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید HSEQ به عبارتی ساده‌تر استاندارد HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.

بازار کار دوره :

نیاز صنعت کشور به نیروی انسانی متخصص در حوزه های محیط زیست، ایمنی و بهداشت در محیط کار، باعث شده است که بازار کار HSE بسیار مناسب و جذاب باشد. امروزه در سازمان های بزرگ و فعالین در صنعت، رشته HSE ساختار و جایگاه ویژه ای را برای خود دارد و در جهت آن که افرادی که در این حوزه مهارت و تخصص کافی داشته باشند همواره مورد نیاز است لذا بازار کار HSE بیش از همیشه مورد توجه واقع شده است. در بسیاری از شرکت های پتروشیمی، شرکت های نفت و گاز، پالایشگاه ها و یا شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت و پیمانکاران آن حضور افرادی که در خصوص HSE تخصص داشته باشند، ضروری به نظر می رسد، زیرا خطر در این حوزه بسیار بالا می باشد. همچنین شرکت هایی که در زمینه معادن و صنایع مرتبط نیز کار می کنند مانند شرکت ملی فولاد ایران یا شرکت قطار شهری مترو نیز از جمله محیط هایی هستند که بازار کار HSE مناسبی دارند و متخصصین این رشته را جذب می کنند.

درباره دوره :

سیستم مدیریت HSE یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی بوده است، با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان، بطور یکپارچه و با همگرایی و چیدمان هم افزای نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزیهای دوره ای، ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناسی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت می گردد. HSE MS نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند؛ که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله‌ها نظامی واحد به نام HSE تشکیل شد. در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید HSEQ به عبارتی ساده‌تر استاندارد HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.

بازار کار دوره :

نیاز صنعت کشور به نیروی انسانی متخصص در حوزه های محیط زیست، ایمنی و بهداشت در محیط کار، باعث شده است که بازار کار HSE بسیار مناسب و جذاب باشد. امروزه در سازمان های بزرگ و فعالین در صنعت، رشته HSE ساختار و جایگاه ویژه ای را برای خود دارد و در جهت آن که افرادی که در این حوزه مهارت و تخصص کافی داشته باشند همواره مورد نیاز است لذا بازار کار HSE بیش از همیشه مورد توجه واقع شده است. در بسیاری از شرکت های پتروشیمی، شرکت های نفت و گاز، پالایشگاه ها و یا شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت و پیمانکاران آن حضور افرادی که در خصوص HSE تخصص داشته باشند، ضروری به نظر می رسد، زیرا خطر در این حوزه بسیار بالا می باشد. همچنین شرکت هایی که در زمینه معادن و صنایع مرتبط نیز کار می کنند مانند شرکت ملی فولاد ایران یا شرکت قطار شهری مترو نیز از جمله محیط هایی هستند که بازار کار HSE مناسبی دارند و متخصصین این رشته را جذب می کنند.