مشـاوره ، آمــــوزش ، پژوهـــش

گروه صنعت و مدیریت ایرافا

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با اعتقاد راسخ به ضرورت و جایگاه رفیع پژوهش در تولید دانش و ثروت در جامعه ، افتخار دارد که به عنوان یکی از معدود ارگان های بخش خصوصی ، امر خطیر تحقیقات کاربردی را وجهه همت خود قرار دهد. . از آن جا که مقوله تحقیق امری بسیار حساس و زیربنایی است ، در اختیار داشتن منابع انسانی مجرب و آشنا به مسائل و مشکلات دستگاه های اجرایی ، پشتوانه اصلی ایرافا در انجام تحقیقات کاربردی است .

اهداف عمده خدمات پژوهشی گروه ایرافا  :

 • ایفای نقش در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
 • پاسخ به نیاز های پژوهشی دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی
 • دستیابی به رهیافت ها و توصیه های علمی مبتنی بر نتایج پژوهش
 • حرکت به سمت مرکزی پژوهش محور

واحد مطالعات اقتصادی گروه صنعت و مدیریت ایرافا با شناسایی و به کار گیری متخصصان اقتصادی در رشته های متفاوت اقتصاد خرد و کلان ، اقتصاد توسعه و برنامه ریزی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اجتماعی خدمات زیر را ارائه می نماید :

 • مطالعات فنی و اقتصادی طرح های صنعتی ، معدنی و کشاورزی
 • بررسی و تحلیل محیط کسب و کار و فضای اقتصادی
 • تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی خاص میان رشته ای مورد نیاز دستگاه های اجرایی ، موسسات و سازمان های دولتی ، خصوصی
 • تدوین اسند راهبردی سرمایه گذاری
 • انجام طرح های نیاز سنجی، امکانسنجی و نظرسنجی

واحد مطالعات اجتماعی گروه صنعت و مدیریت ایرافا بر مبنای ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی توسعه یافتگی جامعه و دستیابی به توسعه همگون و با توجه به شاخص های توسعه اجتماعی ، بویژه در مقیاس بومی و با در نظر گرفتن معیار های دینی و فرهنگی در این خصوص ، با استفاده از اساتید متخصص در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی به ارائه خدمات زیر می پردازد :

 • مطالعات آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای
 • انجام پروژه های علمی و پژوهشی در خصوص مبانی ، ابعاد و شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی
 • شناسایی آسیب های اجتماعی ، تحلیل وضعیت و ارائه الگو
 • تدوین سند راهبردی منابع انسانی

واحد مطالعات فرهنگی گروه صنعت و مدیریت ایرافا به دنبال شناسایی مسائل پژوهشی فرهنگی بالفعل و بالقوه سازمان ها ، در دو سطح کلان و خرد و ارائه پاسخ های علمی و کاربردی به آن ها است . پشتوانه این خدمات ، در اختیار داشتن منابع انسانی مجرب و آشنا به مسائل و مشکلات اجرایی می باشد و از ظرفیت های موجود دانش های سیاست گذاری و مدیریت بهره می برد و به ارائه خدمات زیر می پردازد :

 • مطالعه پیرامون اولویت های فرهنگی و ارائه طرح های فرهنگی
 • ارائه راهکار های مناسب جهت ایجاد کانون های فرهنگی
 • تهیه و تدوین برنامه استراتژیک معاونت فرهنگی سازمان های دولتی و خصوصی
 • استخراج و تحلیل فرم های نظرسنجی و برنامه ریزی بر مبنای نیاز های فرهنگی
 • برگزاری سمینار ها ، همایش ها و جلسات هم اندیشی به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
 • تدوین سند راهبردی فرهنگ