پژوهش

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با اعتقاد راسخ به ضرورت و جایگاه رفیع پژوهش در تولید دانش و ثروت در جامعه، افتخار دارد به عنوان یکی از معدود دستگاه های بخش خصوصی، پرداختن به امر تحقیقات کاربردی را وجهه ی همت خود قرار دهد. از آنجا که مقوله ی تحقیق امری بسیار حساس و زیربنایی است، لذا در اختیار داشتن منابع انسانی مجرب و آشنا به مسایل و مشکلات دستگاه های اجرایی، پشتوانه ی اصلی ایرافا در انجام تحقیقات کاربردی است. اهداف عمده ی پژوهش در گروه صنعت و مدیریت ایرافا عبارتند از:

 • ایفای نقش در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
 • پاسخ به نیاز های پژوهشی دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی
 • دستیابی به رهیافت ها و توصیه های علمی مبتنی بر نتایج پژوهش
 • حرکت به سمت مرکزی پژوهش محور

 ایرافا معتقد است:

 •  پژوهش دانش نو می‌آفریند.
 • پژوهش امکان کشف کاربرد تازه دانش کهن را فراهم می‌سازد.
 •  پژوهش به آموزش بهتر می‌انجامد، چرا که دانش نو و برنامه‌های آموزشی، مکمل یکدیگرند.
 • پژوهش می‌تواند منبع درآمد باشد. پژوهشی که سرمایه‌ای برای انجام آن در نظر گرفته می‌شود یک منبع مالی است.
 • پژوهش موجب حل مسأله‌ها و تضادهای جامعه می‌شود.
 • پژوهش به بشر این توانایی را می‌دهد که بهتر با دنیای پیرامون خود رابطه برقرار کند و به اهدافش دست یابد.
 • پژوهش موجب پیشرفت جامعه می‌شود.

خدمات دپارتمان  پژوهش در سه گروه زیر ارائه می گردد :

 • مطالعات اقتصادی
 • مطالعات فرهنگی
 • مطالعات اجتماعی

واحد مطالعات اقتصادی گروه صنعت و مدیریت ایرافا با شناسایی و به کار گیری متخصصان اقتصادی در رشته های متفاوت اقتصاد خرد و کلان ، اقتصاد توسعه و برنامه ریزی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اجتماعی خدمات زیر را ارائه می نماید :

 • مطالعات فنی و اقتصادی طرح های صنعتی ، معدنی و کشاورزی
 • بررسی و تحلیل محیط کسب و کار و فضای اقتصادی
 • تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی خاص میان رشته ای مورد نیاز دستگاه های اجرایی ، موسسات و سازمان های دولتی ، خصوصی
 • تدوین اسند راهبردی سرمایه گذاری
 • انجام طرح های نیاز سنجی، امکان سنجی و نظر سنجی

واحد مطالعات اجتماعی گروه صنعت و مدیریت ایرافا بر مبنای ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی توسعه یافتگی جامعه و دستیابی به توسعه همگون و با توجه به شاخص های توسعه اجتماعی ، بویژه در مقیاس بومی و با در نظر گرفتن معیار های دینی و فرهنگی در این خصوص ، با استفاده از اساتید متخصص در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی به ارائه خدمات زیر می پردازد :

 • مطالعات آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای
 • انجام پروژه های علمی و پژوهشی در خصوص مبانی ، ابعاد و شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی
 • شناسایی آسیب های اجتماعی ، تحلیل وضعیت و ارائه الگو
 • تدوین سند راهبردی منابع انسانی

واحد مطالعات فرهنگی گروه صنعت و مدیریت ایرافا به دنبال شناسایی مسائل پژوهشی فرهنگی بالفعل و بالقوه سازمان ها ، در دو سطح کلان و خرد و ارائه پاسخ های علمی و کاربردی به آن ها است . پشتوانه این خدمات ، در اختیار داشتن منابع انسانی مجرب و آشنا به مسائل و مشکلات اجرایی می باشد و از ظرفیت های موجود دانش های سیاست گذاری و مدیریت بهره می برد و به ارائه خدمات زیر می پردازد :

 • مطالعه پیرامون اولویت های فرهنگی و ارائه طرح های فرهنگی
 • ارائه راهکار های مناسب جهت ایجاد کانون های فرهنگی
 • تهیه و تدوین برنامه استراتژیک معاونت فرهنگی سازمان های دولتی و خصوصی
 • استخراج و تحلیل فرم های نظرسنجی و برنامه ریزی بر مبنای نیاز های فرهنگی
 • برگزاری سمینار ها ، همایش ها و جلسات هم اندیشی به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
 • تدوین سند راهبردی فرهنگ