درباره ما

گروه صنعت و مدیریت ایرافا از سال ۱۳۷۸ فعالیت های خود را آغاز نموده است
این گروه در راستای تحقق اهداف فوق ، مهم ترین وظیفه خود را در زمینه بهسازی ، نوسازی و توانمندسازی منابع انسانی حول سه محور آموزش ، پژوهش و مشاوره برنامه ریزی نموده است

گروه ایرافا ۴۵ جایزه مختلف در زمینه های کیفیت و مدیریت دریافت نموده و افتخار همکاری با بیش از ۲۰۰ شرکت و موسسه معتبر ایران را در اجرای بیش از ۶۵۰ پروژه موفق داشته است .

 ویژگی های گروه صنعت و مدیریت ایرافا

 – مشتری مداری و تلاش در جهت افزایش مستمر رضایت مشتریان

– برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مجرب

– توانایی ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه های مختلف مدیریتی، صنعتی،  تکنولوژیکی، اقتصادی و بازرگانی

– تلاش در جهت استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارایه خدمات

– استفاده از متدولوژی های جدید در آموزش، پژوهش و مشاوره

– اهتمام و تلاش در انجام کار با حداکثر کیفیت

– طراحی و ارایه محصولات جدید از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی  توسعه ای

– اهتمام و تلاش در جهت کاهش قیمت و زمان انجام خدمات بدون لطمه زدن به کیفیت کار و رسالت گروه

ارزش ها

•    ایرافا مشتری گراست و مهمترین هدف آن، افزایش رضایت مشتریان است

•    ایرافا همواره به حفظ، ارتقاء و بالندگی فرهنگ سازمانی توجه داشته و تلاش همه جانبه ای در جهت ایجاد تمایز در محیط کار و فرهنگ سازمانی انجام می دهد

•    خدمات با کیفیت، معرف هویت و وجاهت اجتماعی ایرافا است

•    در ایرافا اندیشیدن به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرایندها، پذیرش عمومی داشته و ارزشهای ایرافا در وجود یکایک مدیران، کارکنان و همکاران نهادینه شده است

لیست دوره ها

بازکردن همه | بستن همه
X